Corey Taylor
 
Търси: 

МЕНЮ
Начало
Интервю
Музика
Киномания
Декор
История
Здраве
Спорт
АвтоМото
Оживление
Желание
Невероятно е, че...

АНКЕТА
Концертът в България на коя група очаквате с най-голям интерес това лято?

Megadeth
KoЯn
Bruce Dickinson
Judas Priest
Testament
Five Finger Death Punch
Accept
Mr. Big
Yngwie Malmsteen
Bring Me the Horizon
Corey Taylor
HammerFall

 
   Резултати

ГРАБО
Гробницата в Мезек се превръща в “Средновековен атракцион”
 
13 Юли, 2012
Гробницата в Мезек се превръща в “Средновековен атракцион”Целта на проекта е насочена към създаване на конкурентни тур атракции, които да спомогнат за развитието на устойчив туристически продукт и разнообразяване на традиционния туризъм.

Община Свиленград започна реализацията на дейностите по проект BG161РО001/3.1-02/2009/002 “С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, чиято цел е подкрепа и подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на Средновековната крепост и Тракийската гробница в с. Мезек. Проектът е финансиран от ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г., а инвестицията е на обща стойност 3 142 267.50 лева. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Целта на проекта е насочена към подобряване и създаване на конкурентни туристически атракции, които да спомогнат за развитието на устойчив туристически продукт и разнообразяване на традиционния масов туризъм с цел привличане на български и чужди туристи.

Подобрената атрактивност на обектите ще доведе до нарастване на броя на туристите и увеличаване на техния престой както в с.Мезек, така и в гр.Свиленград, където са съсредоточени местата за настаняване и развлечения. Това от своя страна ще се отрази върху заетостта, инвестициите и финансовите средства, които ще останат на територията на общината.

В гробницата ще бъдат поставени холографски изображения на намерените при разкопките предмети, предимно златни и бронзови украшения. Голяма част от тях се намират в Националния Археологически институт с музей към БАН в София и не могат да бъдат видени от туристите на мястото, където са намерени. Посетителите ще могат да разгледат триизмерните им изображения, които ще бъдат естествения цвят на откритите предмети.

Пред входа на Тракийската куполна гробница, на площ от 600 кв.м., чрез изкуството Стрийт арт ще се изрисува част от пътя, водещ до нея. Около пътя ще бъдат изрисувани 50 метра преносими платна, а картините и на пътя и на платната ще отразяват епохата на траките.

Средновековната крепост и районът вътре и около нея ще се обособи като “Средновековен атракцион”. Влизайки в него, посетителите ще получават карта с разположението на различни забавления и препятствия. Целият район ще бъде издържан в духа на средновековието, а туристите ще станат част от него, обличайки се в типични за епохата облекла, опитвайки местни ястия, участвайки в игри и т.н.

В дейностите по проекта са включени и разработването на две възстановки, които да представят основните събития, свързани с областта около крепостта и гробницата в Мезек, случили се през Средновековието по времето на траките.

В постановките се предвижда да се включат известни български актьори, както и местни любители на театралното изкуство.

Проектът предвижда да се изгради и маршрут за колоездене от разклона Свиленград-Гърция-с.Мезек до пътя за Тракийската куполна гробница и пътя към Средновековната крепост с обща дължина на колоездачното трасе 7,250 км. По този начин ще се улесни безопасния достъп на всички любители на колелото по маршрута.

Дейностите по реставрация и консервация се явяват естествен завършек на разработения и осъществен през 2007 г. проект, финансиран по програма ФАР-ТГС България-Гърция № BG2004/016-782.01.06.03.21 “Развитие на културното наследство на община Свиленград чрез възстановяване на крепостта в Мезек”, който поради ограничените финансови средства включваше частична намеса по крепостта. Строително–монтажните работи сега ще включват подготовка на терена, консервация и реставрация по крепостните стени, кули и стълби, следреставрационни работи.

Освен това ще се извърши рехабилитация на общинския път в селото, водещ до крепостта Мезек с дължина 0.986 км, а също и на пътя до Тракийската гробница с дължина около 1.8 км, който се явява единствената връзка с тази историческа забележителност. Проектът предвижда и провеждане на рекламно-информационна кампания сред потенциални туристи, местен бизнес и туроператори. Тя ще включва изработване на туристически пътеводител и туристическа карта на община Свиленград – с обозначено местонахождение на всички обекти за посещение в областта, на ТИЦ, хотели, ресторанти и др. полезни за туриста места. Картите ще се раздават безплатно на посетителите и ще са налични в хотелите, бензиностанциите и други места, където туристопотокът обикновено прави спирки.

Завършеният атракцион ще бъде популяризиран чрез авторски рекламен филм, който ще бъде излъчен в българския и чуждестранен телевизонен ефир.

Проектът “С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” се финансира по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3: “Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 “Подкрепа за развитието на туристически атракции”.

Холографски изображения на археологически предмети, исторически възстановки, стрийт арт изкуство и средновековен атракцион ще привличат туристи в района на Свиленград.

Община Свиленград започна реализацията на дейностите по проект BG161РО001/3.1-02/2009/002 “С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, чиято цел е подкрепа и подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на Средновековната крепост и Тракийската гробница в с. Мезек. Проектът е финансиран от ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г., а инвестицията е на обща стойност 3 142 267.50 лева. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Целта на проекта е насочена към подобряване и създаване на конкурентни туристически атракции, които да спомогнат за развитието на устойчив туристически продукт и разнообразяване на традиционния масов туризъм с цел привличане на български и чужди туристи.

Подобрената атрактивност на обектите ще доведе до нарастване на броя на туристите и увеличаване на техния престой както в с.Мезек, така и в гр.Свиленград, където са съсредоточени местата за настаняване и развлечения. Това от своя страна ще се отрази върху заетостта, инвестициите и финансовите средства, които ще останат на територията на общината.

В гробницата ще бъдат поставени холографски изображения на намерените при разкопките предмети, предимно златни и бронзови украшения. Голяма част от тях се намират в Националния Археологически институт с музей към БАН в София и не могат да бъдат видени от туристите на мястото, където са намерени. Посетителите ще могат да разгледат триизмерните им изображения, които ще бъдат естествения цвят на откритите предмети.

Пред входа на Тракийската куполна гробница, на площ от 600 кв.м., чрез изкуството Стрийт арт ще се изрисува част от пътя, водещ до нея. Около пътя ще бъдат изрисувани 50 метра преносими платна, а картините и на пътя и на платната ще отразяват епохата на траките.

Средновековната крепост и районът вътре и около нея ще се обособи като “Средновековен атракцион”. Влизайки в него, посетителите ще получават карта с разположението на различни забавления и препятствия. Целият район ще бъде издържан в духа на средновековието, а туристите ще станат част от него, обличайки се в типични за епохата облекла, опитвайки местни ястия, участвайки в игри и т.н.

В дейностите по проекта са включени и разработването на две възстановки, които да представят основните събития, свързани с областта около крепостта и гробницата в Мезек, случили се през Средновековието по времето на траките.

В постановките се предвижда да се включат известни български актьори, както и местни любители на театралното изкуство.

Проектът предвижда да се изгради и маршрут за колоездене от разклона Свиленград-Гърция-с.Мезек до пътя за Тракийската куполна гробница и пътя към Средновековната крепост с обща дължина на колоездачното трасе 7,250 км. По този начин ще се улесни безопасния достъп на всички любители на колелото по маршрута.

Дейностите по реставрация и консервация се явяват естествен завършек на разработения и осъществен през 2007 г. проект, финансиран по програма ФАР-ТГС България-Гърция № BG2004/016-782.01.06.03.21 “Развитие на културното наследство на община Свиленград чрез възстановяване на крепостта в Мезек”, който поради ограничените финансови средства включваше частична намеса по крепостта. Строително–монтажните работи сега ще включват подготовка на терена, консервация и реставрация по крепостните стени, кули и стълби, следреставрационни работи.

Освен това ще се извърши рехабилитация на общинския път в селото, водещ до крепостта Мезек с дължина 0.986 км, а също и на пътя до Тракийската гробница с дължина около 1.8 км, който се явява единствената връзка с тази историческа забележителност. Проектът предвижда и провеждане на рекламно-информационна кампания сред потенциални туристи, местен бизнес и туроператори. Тя ще включва изработване на туристически пътеводител и туристическа карта на община Свиленград – с обозначено местонахождение на всички обекти за посещение в областта, на ТИЦ, хотели, ресторанти и др. полезни за туриста места. Картите ще се раздават безплатно на посетителите и ще са налични в хотелите, бензиностанциите и други места, където туристопотокът обикновено прави спирки.

Завършеният атракцион ще бъде популяризиран чрез авторски рекламен филм, който ще бъде излъчен в българския и чуждестранен телевизонен ефир.

Проектът “С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” се финансира по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3: “Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 “Подкрепа за развитието на туристически атракции”.

прочитания: 3940


За нас Контакти Връзки Реклама Фотогалерия

Free Page Rank Tool
2005 © интернет медия Обектив. Всички права запазени. Публикуването на материали от сайта става само със
съгласието на екипа и посочване на източника. За контакти: info@obektiv.info